Disclaimer

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Toch is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Stichting Kunstroute Hoevelaken sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de informatie die via deze website is verkregen.
Op verzoek kunnen foto’s die de privacy aantasten door ons verwijderd of aangepast worden.

Copyright

Deze website, inclusief de gepubliceerde informatie, valt onder het auteurs- en databankenrecht van Stichting Kunstroute Hoevelaken. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking, anders dan voor eigen niet-commercieel gebruik, zijn zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van de stichting niet toegestaan.