Algemene Voorwaarden Kunstroute Hoevelaken

1. Organisatie en doelstelling

Stichting Kunstroute Hoevelaken organiseert elk jaar een kunstroute in Hoevelaken. De doelstelling is tweeledig: het bieden van een platform aan vooral Hoevelakense kunstenaars maar ook aan bezoekers de gelegenheid bieden om op een laagdrempelige manier in contact te komen met kunst. De Stichting streeft ernaar dat kunstenaars zoveel mogelijk exposeren of optreden in hun eigen atelier, huis of tuin. Zo krijgt het publiek ook een indruk van de werkomgeving van de kunstenaar.

Kunstenaars van buiten Hoevelaken zijn welkom als gast. Of op het adres van een Hoevelakense kunstenaar of op een plek die Stichting Kunstroute Hoevelaken mogelijk maakt.

Eigen werk verkopen mag, maar hoofddoel is exposeren en aandacht geven aan het werk van de kunstenaar. Wat niet mag: exposeren of verkopen van kunstwerken van niet-deelnemende kunstenaars. Bedoeld wordt een kunstenaar die zich niet heeft aangemeld bij de organisatie en dus ook niet wordt beschreven op de site of in de catalogus.

2. Deelnemende kunstenaars

Wil je meedoen? Lees eerst hieronder alles goed door. Dat voorkomt verrassingen of teleurstelling. Als je met alles akkoord bent, kun je je op persoonlijke titel inschrijven. Inschrijving is mogelijk voor deelnemers vanaf 18 jaar.

3. Locaties opgeven

Exposeer je op je eigen locatie? Dan kun je bij het inschrijven gelijk je adres vermelden.

Ben je een Hoevelakense kunstenaar zonder eigen locatie? Of ben je gastkunstenaar? Bekijk dan eerst of er voor jou plek is op de locatie van een Hoevelakense kunstenaar en schrijf je dan pas in. Per adres maximaal twee deelnemers. Beide kunstenaars moeten zich aanmelden.

Lukt dit niet? Schrijf je in én meld tegelijk via info@kunstroutehoevelaken.nl dat je graag een expositielocatie krijgt toegewezen. De organisatie heeft een beperkt aantal plekken op voorraad. Die worden ter beschikking gesteld door eigenaren, gebruikers of bewoners. Als het lukt, wijst de organisatie een plek toe en kun jij je inschrijving definitief maken.

Je hebt niet automatisch recht op een gastlocatie van een voorgaand jaar. De organisatie bekijkt steeds opnieuw de indeling.

4. Inschrijven

Je schrijft je individueel in via de link www.kunstroutehoevelaken.nl. Als je de inschrijving hebt verzonden, ben je verplicht het inschrijfgeld binnen 14 dagen te betalen.

Bij annulering na 7 juni bestaat er geen recht op restitutie. Tot uiterlijk deze datum kun je kosteloos annuleren.

Na ontvangst van het inschrijfgeld is je aanmelding definitief en krijg je hiervan een bevestiging per e-mail. Niet tijdig betalen kan betekenen dat een kunstenaar op de wachtlijst voorrang krijgt. Gastkunstenaars wachten met betalen tot een gastlocatie ter beschikking is gesteld.

5. Taken van het bestuur van Stichting Kunstroute Hoevelaken

Het bestuur van de Stichting:

 • bepaalt data en openingstijden van het evenement;
 • bepaalt aantal en deelnemende kunstenaars;
 • verzorgt publiciteit voorafgaand aan de openingsdatum;
 • stelt promotiemateriaal beschikbaar aan deelnemers;
 • richt een overzichtsexpositie in op een centrale locatie in het dorp;
 • betrekt Hoevelakense jeugd bij kunst en/of kunstenaars;
 • vermeldt deelnemende kunstenaars en hun werk op de website;
 • heeft het recht om door kunstenaars aangeleverde teksten en foto’s (ten behoeve van alle uitingen van  Stichting Kunstroute Hoevelaken) te redigeren en/of te bewerken. Het gaat om kopij t.b.v. posters, catalogus en website van de Stichting Kunstroute Hoevelaken. Catalogus en website zijn het visitekaartje van de kunstroute als geheel en bedoeld om het publiek wegwijs te maken.

6. Aansprakelijkheid

De Stichting sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade aan personen en/of eigendommen en/of vermissing van persoonlijke eigendommen van de exposanten, het bezoekende publiek of de (gast)locatie. Je neemt op eigen risico deel aan onze activiteiten.

7. Verantwoordelijkheden

Exposerende kunstenaars zijn zelf verantwoordelijk voor:

 • een representatieve expositie van de eigen kunstwerken;
 • openstelling van hun expositie op de door de stichting vastgestelde tijden, tenzij vooraf met de organisatie anders is overeengekomen;
 • een locatie die het publiek vanaf de openbare weg kan zien en herkent. Kijk hiernaar met het oog van onbekend publiek. Hiervoor wordt promotiemateriaal uitgereikt. In overleg met de organisatie kan voor een lastig zichtbare plek meer materiaal beschikbaar worden gesteld;
 • het direct na toewijzing van een gastlocatie contact opnemen met de locatieverstrekker;
 • het aanleveren van een kunstwerk voor de algemene overzichtsexpositie;
 • het aanleveren van een kunstwerk voor een etalage in het dorp; dit geldt alleen voor Hoevelakense kunstenaars;
 • het aanleveren van foto’s ter eindredactie t.b.v. catalogus en website van Stichting Kunstroute Hoevelaken;
 • het promoten van eigen deelname en van de kunstroute als geheel, door de digitale flyer via e-mail of social media binnen het eigen netwerk te verspreiden.

Optredende kunstenaars zijn zelf verantwoordelijk voor:

 • een kort optreden van (steeds) maximaal 20 min. tijdens de vastgestelde openingsuren van de kunstroute, tenzij vooraf met de organisatie anders is overeengekomen;
 • een locatie die het publiek vanaf de openbare weg kan zien en herkent; hiervoor wordt promotiemateriaal uitgereikt;
 • het aanleveren van een beschrijving of poster voor de algemene overzichtsexpositie;
 • het aanleveren van foto’s ter eindredactie t.b.v. catalogus en website van de Kunstroute;
 • promoten van het eigen optreden en van de kunstroute als geheel, door de digitale flyer via email of social media binnen het eigen netwerk te verspreiden.

Etalagekunstenaars zijn zelf verantwoordelijk voor:

 • het tijdig contact opnemen en overleggen met de betreffende winkelier.

Promotiemateriaal dat deelnemers krijgen uitgereikt, blijft eigendom van de Stichting. We krijgen het graag onbeschadigd en (de wegwijs borden) schoongeveegd  terug op de afgesproken datum.

Alle exposanten en performers hebben recht op:

 • vermelding van deelname, contactgegevens, een beschrijving en enkele foto’s van verschillende werken in zowel de papieren catalogus als op de website van Stichting Kunstroute Hoevelaken;
 • een link naar de eigen website vanaf de website van de Stichting Kunstroute Hoevelaken.

8. Voorbehoud

Het bestuur van Stichting Kunstroute Hoevelaken heeft te allen tijde het recht zonder verdere opgave van redenen aanmeldingen van kunstenaars te weigeren, deelname te ontzeggen of af te wijken van het gestelde. Dit kan zowel vooraf als tijdens het evenement. Eventueel door de kunstenaar betaald inschrijfgeld wordt in dat geval geretourneerd.